Kompetensutveckling >  Hållbart arbetsliv > 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare

Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare

En god arbetsmiljö är en av framgångsfaktorerna till attraktiva och lönsamma företag. Att investera i god arbetsmiljö är att investera i ökad trivsel, delaktighet och engagemang.

Arbetsmiljöutbildning kan
faktiskt vara roligt!


Forskare är idag eniga om att en god arbetsmiljö bidrar till lägre sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och sänkt risk för olyckor och ohälsa. Som ledare och chef är du idag skyldig att ha kunskap om ditt juridiska arbetsmiljöansvar och praktisk kännedom om verktyg och metoder för att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och/eller ledare och som behöver grundläggande kunskap kring ditt arbetsmiljöansvar och en praktisk vägledning i hur du uppfyller alla krav.

Under utbildningen går vi på ett lättsamt sätt igenom vad lagar och föreskrifter kräver och vad det konkret innebär i vardagen för dig som chef. Vi utforskar metoder och testar verktyg som hjälper dig att utveckla arbetsmiljön och sätta frågorna på agendan. Vi varvar teori, med inslag från arbetsmiljöforskning och modern hjärnforskning, med case-baserade övningar och reflektion. Dessa övningar kopplas tydligt till just er verksamhet och ert team. Efter utbildningen tar du som chef/ledare med dig både kunskap, insikter och verktyg för att jobba vidare på egen hand. 

Exempel på innehåll
  • Arbetsmiljölagen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  • Praktisk stresshantering
  • Mobbning, konflikter och kränkande särbehandling
  • Arbetsskada och rehabilitering

Chefer som deltagit i vår utbildning känner trygghet i hur de ska agera vid konflikter och andra situationer som uppstår och bidrar därmed till att skapa en trygg och hållbar arbetsplats där medarbetare kan känna tillit, må bra och prestera. 

Modulen kan ligga som en enskild hel -eller halvdag eller som en del i ett längre ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom hållbart arbetsliv