Konsultstöd

Om ni känner att policys, processer och rutiner kopplat till arbetsmiljö hamnar i skymundan för att släcka bränder och fokusera på lönsamhet och deadlines är ni inte ensamma!

Behöver ni stöttning?


Vi hjälper er med med stöd och kompetens för att se till så att ni har allt på plats för att arbetsmiljöarbetet följs. I det konsultativa stödet hjälper vi er att göra en kartläggning av vad som saknas och input och kompetens i vad som behöver kompletteras. Vi kan även initialt användas för att tydliggöra det övergripande behovet för kompetensutveckling av chefer/ledare.

Exempel på konsultativt arbetsmiljöstöd
  • Chefsansvar och tydliggörande av roller
  • Målsättning med hälsofrämjande arbete
  • Etablera ett hälsofrämjande ledarskap
  • Dialog kring befintliga rutiner/policies/processer
  • Definiera behov av fler/utökade processer
  • Framtagande av nya rutiner/policies/processer
    (t ex arbetsmiljöpolicy, årshjul)
  • Upprätta handlingsplaner (ex. ohälsa hos medarbetare, om det uppstår arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen, riskbedömningar, systematiskt arbetsmiljöarbete)

Med hjälp av en av våra arbetsmiljökonsulter kommer ni att kunna gå från tanke till handling och få stöd i hur ni själva sedan ska kunna underhålla och fortsätta med arbetet.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom hållbart arbetsliv