Kompetensutveckling >  Hållbart arbetsliv > 

Hållbart arbetsliv för medarbetare

Hållbart arbetsliv för medarbetare

Är era medarbetare alltid uppkopplade och tillgängliga? Kanske har sjukfrånvaron ökat senaste tiden eller känns teamet inte längre lika effektiva?

Att ha verktyg för stresshantering är en nödvändighet i dagens snabbrörliga, digitala värld


Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs! När en medarbetare inte mår bra ökar risken för utbrändhet, uppsägningar, konflikter och ineffektivitet.  

I en tid av konstant uppkoppling, höga krav, snabba förändringar och ökad globalisering är stress ett vanligt inslag på många arbetsplatser. Att hantera sin stress är inte bara en nödvändighet för att må bra – det har också blivit en avgörande kompetens för långsiktig framgång. I denna modul har vi fokus på medarbetarna och deras stress, stresshantering och hållbarhet. I utbildningen coachar och hjälper vi deltagarna att lära känna, hantera och identifiera stressreaktioner hos sig själva. Varje deltagare får verktyg och modeller att använda för ett hållbart och långsiktigt arbetsliv. 

Denna utbildning är uppbyggd som en eller två workshops med några veckors mellanrum. 

Under utbildningen får deltagarna kunskap och verktyg om
  • Teori om stress och förståelse för stressorer
  • Hur ni kan bibehålla hälsa och balans mellan arbete och liv på den hybrida arbetsplatsen
  • Hjärnforskning, prestation och välmående
  • Hur ni på bästa sätt kan hantera egen och andras stress
  • Resiliens och stresshantering
  • Självledarskap och mental flexibilitet
  • Att leda dig själv i motgång och mentala strategier
  • Psykologisk trygghet och högpresterande team
  • Nya vanor och mer effektiva arbetsrutiner
  • Verktyg för återhämtning

Genom att erbjuda era medarbetare en utbildning i hållbart arbetsliv rustar ni dem för livet! Efter utbildningen har medarbetarna en ökad självkännedom om vad som utlöser stress, reaktioner och beteenden samt verktyg för att hantera både tankar och känslor, privat och i arbetslivet.

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Karolina Wahlström

Head of Business Unit

+46 76 297 87 95

karolina.wahlstrom@id-entity.se

Skriv till oss

Läs mer om respektive område inom hållbart arbetsliv