Arbetsmiljö för chefer & ledare

En god arbetsmiljö är en av framgångsfaktorerna till attraktiva och lönsamma företag. Att investera i arbetsmiljö är att investera i ökad trivsel, delaktighet och engagemang. Forskare är idag eniga om att en god arbetsmiljö bidrar till lägre sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och sänkt risk för olyckor och ohälsa. Som ledare och chef är du idag skyldig att ha kunskap om ditt juridiska arbetsmiljöansvar och praktisk kännedom om verktyg och metoder för att skapa en god arbetsmiljö och förhindra ohälsa.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och/eller ledare och som behöver grundläggande kunskap kring ditt arbetsmiljöansvar och praktisk vägledning i hur du uppfyller alla krav.

Under utbildningen går vi på ett lättsamt sätt igenom vad lagar och föreskrifter kräver och vad det konkret innebär i vardagen för dig som chef. Vi utforskar metoder och testar verktyg som hjälper dig att utveckla arbetsmiljön och sätta frågorna på agendan. Vi varvar teori, med inslag från arbetsmiljöforskning och modern hjärnforskning, med case-baserade övningar och reflektion. En tydlig koppling görs till den egna verksamheten och teamet. Efter utbildningen tar du som chef/ledare med dig både kunskap, insikter och verktyg för att jobba vidare på egen hand.

√Ėvergripande inneh√•ll

  • Arbetsmilj√∂lagen
  • Systematiskt arbetsmilj√∂arbete (SAM)
  • Organisatorisk och social arbetsmilj√∂ (OSA)
  • Praktisk stresshantering
  • Mobbing, konflikter och kr√§nkande s√§rbehandling
  • Arbetsskada och rehabilitering

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om våra utbildningar i arbetsmiljö eller undrar du något annat?