Inspiration

Kommunikation – helt avgörande för en lyckad förändring

Företag och organisationer går ständigt igenom förändring. Hur detta kommuniceras utåt är en central del i huruvida omställningen blir framgångsrik eller ej. Josefin Hållén är konsult inom förändringsledning, kommunikation och ledarskap. De senaste 20 åren har hon jobbat med att leda förändringsprocesser, supporta chefer i olika faser i värderingsarbete samt coacha ledningsgrupper till att bli högpresterande team. Vi var nyfikna på hennes tankar inom ämnet och tog en kort pratstund.

Varför är det så viktigt med rätt kommunikation under förändring? 

Studier visar att kommunikation är en utav de kritiska framgångsfaktorerna när det handlar om att få till en lyckad förändring. Det är även helt avgörande hur chefer och ledare agerar under förändring. För att uppmana människor till handling behöver du kunna beröra och inspirera. För att beröra och inspirera behöver du väcka känslor. Det i sin tur kräver ett autentiskt ledarskap. Autentiska människor berör med sin kommunikation och har lättare att nå fram till andra. 

Det har sagts förut, men det skadar inte att påminna sig om att studier visar att ord endast utgör 10% av vår kommunikation. Kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge står för resterande 90%. Vare sig man vill eller inte står en ledare alltid på scenen och är ständigt betraktad. Både i mötesrummet och vid kaffemaskinen.  

Kan man öva upp sin förmåga att få människor att bli mer positivt inställda till en förändring? 

Ja, det går att öva upp sin förmåga. Men du måste bli medveten om hur och vad du kommunicerar. Allt börjar hos dig själv. Det handlar till viss del om självledarskap och att ta ansvar för sina egna känslor och behov. Vi behöver alla bli medvetna om vårt inre mående för att skapa bäst förutsättningar för framgångsrik kommunikation. Därefter kan du jobba vidare med att bli både tydligare och mer autentisk. 

Lite mer konkret, ge oss tre snabba tips hur vi börjar jobba med detta! 

  1. Som jag var inne på tidigare, kommunikationen till dig själv. Var noga med hur du pratar till dig själv.
  2. För det andra närvaron som är helt avgörande för att kunna nå ut till andra. Lyssna och förstå.
  3. Och till sist tillstånd. Bli medveten om vilket tillstånd du har för även det smittar!  

Mer om ID Entity

Vi på ID Entity är ett bolag som är tillräckligt stora för att göra skillnad och tillräckligt små för att ha en nära relation till våra kunder, oavsett vilka uppdrag vi gör. Organisationskonsulterna på ID Entity by Jurek är ett passionerat team som brinner för utveckling på organisations, -team och individnivå. Vi står stadigt i forskningen men har örat mot marken för att ständigt uppdatera oss på omvärldens nya krav och spelregler.

Kontakt!

För att komma i kontakt med Josefin eller våra andra duktiga organisationskonsulter så når du oss här!

Du kanske också vill läsa om