Inspiration

Mot ett framgångsrikt ledarskap 2022!

Som en följd av pandemin har sättet vi arbetar på förändrats för oss alla. På ID Entity har vi uppmärksammat ett antal trender, iakttagelser och lärdomar från det gångna året som vi vill dela med oss av. Vi har intervjuat Karolina Wahlström, chef för ID Entity by Jurek, om vilka spännande utmaningar och möjligheter som väntar under 2022.

Hej Karolina! Vad tar ni med er för trender och lärdomar från 2021?

Under 2020 så var våra utbildningar med fokus på självledarskap, engagemang och motivation de mest populära. Men ser vi till 2021 så var det utvecklingsprocesser för ledningsgrupper och chefsgrupper som var mest efterfrågade. Den ökade efterfrågan på kunskap och verktyg inom ledarskap har bara börjat, vi tror den kommer hålla i sig länge framöver till följd av att kompetensutvecklingen har fått stå tillbaka under pandemin. 

Hur har pandemin påverkat arbetsklimatet?

2021 bjöd på många insikter kopplat till hur pandemin påverkat såväl chef som medarbetare vad gäller stress och engagemang. Vi fick ta del av många rapporter och statistik över hur olika vi ser på hybridkontoret och dess utformning. Genom distansledarskapet som pågått under en längre tid blir utmaningarna för många ledare högre och statistiken visar att arbetsbelastningen för både chefer och medarbetare, som mestadels har arbetet hemifrån, har ökat. 

Vilka positiva trender har ni uppmärksammat? 

Många har mått bra av att få en allt högre grad av autonomi och självständighet. Vi ser att majoriteten trivs med att kunna bestämma över sin arbetstid och sina arbetsuppgifter. Något vi ser betydligt mer nu än före pandemin är att de individuella behoven styr både arbetssätt och ledarskap. Studier visar också att det individanpassade förhållningssättet är en framgångsfaktor bland ledare i hybrida organisationer. 

Vilka trender ser ni under 2022?

Under 2022 kommer vi fortsatt tala om vad som gör ett team högpresterande. Det kommer även finnas ett starkt fokus på psykologisk trygghet som grund till framgångsrika företag och organisationer. Det driver bland annat prestation, medarbetarengagemang, effektivitet, nöjdhet och innovation. För att lyckas med att skapa psykologisk trygghet behöver vi utveckla flera delar av ledarskapet, såsom aktivt lyssnande, feedback och coachande förhållningssätt under 2022. Vill man fördjupa sig i detta finns det intressant läsning av Amy Edmonssons och Googles forskningsrapport. Vi ser en större efterfrågan på kompetensbaserade utvecklingsinsatser med koppling till den senaste hjärnforskningen för ledare. Det kommer dels handla om gemensamma workshops, men även om individuella utvecklingsprocesser som coaching och mentorskap. 

Varför är arbetsmiljön viktigare än någonsin?

Vi ser ett gap när det kommer till arbetsmiljö då det hybrida arbetet med stor sannolikhet kommer att fortsätta. Det blir allt viktigt att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Även om det är lagstadgat och ingår i chefernas ansvar är det många bolag som ligger långt efter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Våra arbetsmiljökonsulter arbetar utifrån flera perspektiv. Rehab har funnits på kartan tidigare, men vi ser att allt fler företag och organisationer ser fördelar med att arbeta med rehab – det friska företaget –  och förebyggande insatser.

Vad kommer vara de största utmaningarna för ledare 2022?

Hybridledarskapet och även att leda på distans kommer fortsatt vara utmaningar för chefer och ledare. Vissa företag vill att medarbetarna ska komma tillbaka till kontoret på heltid, andra företag erbjuder möjligheten att arbeta några dagar hemifrån. Det finns även företag som väljer att fortsatt arbeta helt på distans. Utmaningen kommer bli att ledarskapet behöver utgå betydligt mer från individens egna förutsättningar och arbetsmiljö. Det kommer finnas medarbetare som byter arbetsplats om de inte ges möjlighet att bestämma över sin vardag. Det i sin tur leder oss vidare till utmaningen att behålla talanger. Det blir kostsamt att förlora kompetens som är viktig för verksamheten. 

Vad behöver ledare utveckla för att möta de nya utmaningarna?

Ledare behöver utveckla sina kunskaper och utbildas inom arbetsmiljö med ökat fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ledare kommer behöva lägga alltmer kraft på individuella samtal med respektive medarbetare. Dels för att ha koll på hur medarbetarna mår, men även för att se vad varje unik medarbetare behöver. Ledare behöver även ta ett större ansvar när det kommer till att hjälpa medarbetare med rätt förutsättningar för sina respektive arbetsuppgifter. Många företag har tyvärr behövt lägga ledarutveckling ”på is” under pandemin. Vi behöver hållbara chefer som klarar ett maraton tillsammans med sina medarbetare, så vi tror att 2022 kommer bli ledarutvecklingens år.

ID Entity växer, berätta om senaste tillskottet!

Vi fortsätter växa i takt med att vi får allt fler spännande uppdrag. Från februari välkomnar vi Caroline Wiklund till vårt team. De senaste åren har hennes främsta fokus varit att utbilda samt processleda individer och grupper kring strategier för systematiskt arbetsmiljöarbete och ett hållbart arbetsliv. Hon går även in som arbetsmiljöstrateg och rehabiliteringsspecialist på HR-avdelningar för att bygga upp eller utveckla processer inom arbetsmiljöområdet. Förutom sin höga kompetens inom området är hon en fantastisk utbildningsledare och person som vi ser fram emot att arbeta med. 

Stort tack Karolina! 

Du kanske också vill läsa om