Inspiration

Outplacement banar väg för framgång

Allt fler visar ett ökat intresse för outplacement och de fördelar som gynnar såväl företag som individ. Här delar Karolina Wahlström, organisationskonsult och chef över ID Entity by Jurek, med sig av sina observationer och tips kring nyttjandet av outplacement.

Varför har efterfrågan på outplacement ökat?

Det har länge varit kandidaternas marknad och det gör det extra viktigt att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Att erbjuda stöd av en erfaren coach vid en uppsägning skapar ofta ett bättre avslut med individer som istället blir ’ambassadörer’. En winwin för såväl företag som individ.

Vi märker av att vi står inför en mer instabil marknad. Enligt Svenskt Näringsliv så bromsas den svenska konjunkturen av ett osäkert läge. Räntehöjningar, produktionsstörningar och höjda prisnivåer bromsar svensk tillväxt. Inflationen stiger och som en följd är svensk ekonomi inne i ett ovisst läge med många osäkerhetsfaktorer. I början av pandemin behövde flera företag göra större omorganisationer där våra tjänster inom outplacement ökade. Vi ser att världsläget kan komma att drabba många bolag ekonomiskt vilket medföljer behovet av förändringar. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft fortsatt hög, så det är två parallella dimensioner vi lever i.

Vilka reaktioner är vanliga när företag tvingas skära ner på personal?

Vid nedskärningar är det inte konstigt att många slår på försvarsmekanismerna direkt. Man hamnar i ett hotläge och otryggheten blir stor för många oavsett vilken roll man befinner sig i. Ofta känns det som det arbete man gjort inte är värt mycket och man ifrågasätter meningen med det man gör. Vi möter många ledare som är oförberedda när företaget går in i en sådan förändringsprocess. Det är viktigt med delaktighet och att medarbetarna ska förstå anledningen till nedskärningarna, men det är svårt att få otrygga personer att se förändringen som något positivt. Personerna som inte sägs upp kan också må dåligt och brottas med skuldkänslor.

Vad är den spontana reaktionen när man initierar en outplacementprocess?

Vår erfarenhet är att de individer som erbjuds ett av våra outplacementprogram vid uppsägning från en omorganisation eller av annan anledning och får möjlighet att ventilera sina känslor och tankar direkt, ofta lyckas bearbeta och fokusera på framtiden snabbare, än de som inte får något sådant stöd alls. Ofta kan den som blivit uppsagd vara både ledsen och arg och vill kanske inte motta någon som helst hjälp från arbetsgivaren. Vår beställare är arbetsgivaren, men vårt fokus är på våra klienter. De allra flesta vill ändå gärna ta ett första samtal med oss innan de bestämmer sig och då tror jag att vi lyckas förmedla att vi är där för dem och deras utveckling, vilket resulterar i att många väljer att tacka ja till ett outplacementprogram.

Är det vanligare med outplacement inom vissa branscher?

Vår erfarenhet är att outplacement sker i alla typer av branscher och storlek på företag och organisationer – små, mellanstora och svenska som globala företag. De företag och medarbetare som har drabbats hårdast under pandemin är t ex konsulter, media och kommunikationsbranschen, besöksnäringen och den ideella sektorn. Vi ser dock tecken på att det framtida ekonomiska läget kommer ge konsekvenser för de flesta branscher och som vi sett den senaste tiden har det varit relativt stora neddragningar inom tech-bolag/digitala tjänster.

Hur tror du att framtiden kommer se ut när det kommer till outplacementtjänster?

Med tanke på världsekonomin och det framtida läget, samtidigt som företag behöver vara starka i sitt arbetsgivarvarumärke, tror vi att det kommer bli allt vanligare. Vi tror också att det finns en önskan om att få till allt plattare organisationer med färre chefsled och då kommer vi få se mer av executive outplacement för seniora ledare och chefer som leder andra chefer. Pandemin har bevisat att medarbetarna kan arbeta både självständigt, effektivt och med frihet under ansvar.

Hur ser era olika outplacementprogram ut?

Vi skiljer på Outplacement för medarbetare, ledare och executives.  Ingen av våra coachprocesser är den andra lik. Även om vi har verktyg, metoder och strukturer för våra program är det väldigt individuellt anpassat beroende på vilka behov klienten som vi möter har. Ibland möter vi klienter som är helt klara med vad de vill i nästa steg och det stöd de behöver av oss kan vara finslipning av cv och personligt brev samt hur de marknadsför sig på en föränderlig arbetsmarknad. På min mammas tid köpte man med sig bullar och gick rakt in på den arbetsplats man ville ha jobb på, presenterade sig och fick skriva på samma dag. För 15 år sedan då jag sökte jobb i Stockholm var ett telefonsamtal något av det bästa för att knyta kontakt, medan man idag jobbar mer med digitala nätverk och verktyg – det är inte helt lätt att navigera på arbetsmarknaden om man varit länge på en arbetsplats.

I andra fall möter vi klienter som behöver bearbeta situationen och få utforska vad de egentligen vill och motiveras av. Vi uppmuntrar till personlig utveckling för att hamna så rätt som möjligt när våra klienter väl börjar söka sitt nya jobb. Kartläggning av dåtid – nutid – framtid: vad som har hänt, nuläge och framtida möjligheter.

Hur ser omfattningen ut på programmen?

Vi träffar klienten mellan 8-14 tillfällen beroende på behov. Våra executiveprogram för seniora ledare och chefer som leder chefer är ofta längre då rekryteringsprocessen för seniora chefer kan ta längre tid och/eller att ledaren kan fortsatt använda samtalsstödet vid erbjudande av ny tjänst för att snabbare kunna leverera i enlighet med sitt nya uppdrag. Programmet är utformat som ett ordinarie omställningsprogram med tillägg av t ex att som chef leda andra chefer, leda en ledningsgrupp, förändringsledning, kommunikation, retorik samt starta bolag, styrelsearbete och affärsnätverk.

Varför ska man som arbetsgivare använda ID Entity som leverantör av outplacementtjänster?

ID Entity är ett auktoriserat omställningsföretag av kompetensföretagen. Auktorisationen säkerställer att vi som medlem arbetar seriöst och uppfyller våra höga krav. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och klienter. Våra coacher har arbetat på ledningsnivå och har erfarenhet av att coacha seniora ledare på globala/större/snabba organisationer – och agerar även som rådgivare och bollplank. Våra coacher har även kompetens inom olika karriäralternativ – som anställd, startaeget-konsult, uppköp av bolag, start-ups och styrelsearbete. De som väljer att starta eget får även hjälp med affärsplanering, paketering och att utveckla sitt affärsnätverk digitalt och fysiskt.

Vi har centralt belägna lokaler vid Stureplan i Stockholm och Kungsgatan i Göteborg, erbjuder klienterna etablerade test- och självskattningsverktyg, har tillgång till våra stora kontaktnät inom search-, rekryterings- och bemanningsintervjuer, samt arbetar både på svenska och engelska.

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om våra outplacementprogram!

Karolina Wahlström
Karolina.walhstrom@id-entity.se
076 297 87 95

Du kanske också vill läsa om