Coaching

Coaching är ett kraftfullt utvecklingsverktyg för individer som vill förändra ett beteende. Grunden i coaching är att det är klienten själv som gör egna val snarare än att bli tillsagd vad hen ska göra. På så sätt skapas en stark lojalitet till att följa sina uppsatta mål. Eftersom coachen finns som stöd under hela processen hjälper vi klienten att fördjupa sina nya insikter och skapa bestående beteendeförändringar.

ID Entitys coacher har lång erfarenhet av såväl individuell coaching, personbedömning och eget ledarskap. Coachen ställer frågor för att få klienten att reflektera över sin bakgrund, sitt nuläge, sina drivkrafter och sin personlighet. Utifrån det identifierar vi tillsammans utvecklingsområden för klienten i hens strävan att nå de mål som vi tillsammans sätter upp i en handlingsplan. Efter avslutad coaching jobbar klienten vidare med detta på hemmaplan. För de klienter som har personalansvar kan verktygen i ID Entitys program även användas i utvecklingen av de egna medarbetarna.

Övergripande innehåll

ID Entity arbetar med individuell coachning för att kunna möta varje klients personliga behov. Möten äger rum i ID Entitys lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö eller via teams under konfidentiella former vilket är viktigt för att skapa förutsättningar för en öppen dialog.

Våra program löper normalt över en period om sex månader där klienten träffar sin personliga coach ungefär en till två gånger i månaden. Vi reflekterar kring nuläge, motivationsfaktorer, utvecklingsbehov och hur fokus framåt ska se ut. Programmet vänder sig till såväl chefer som medarbetare.

Vi coachar inom:


Stress och hållbarhet
  • Verktyg vi använder oss av är livsstilsanalys, Metacognition och Mindfullnesstekniker
Karriärcoaching
  • För dig som behöver verktyg för att axla en ny tjänst på samma bolag
Ledarskap
  • Verktyg för att du som ledare ska utvecklas och känna dig trygg i din ledarstil samtidigt som du får dina medarbetare att växa. 

Kontakta oss!

Har ni någon fråga om våra coachingprogram eller är ni intresserade av att veta mer? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er inom kort!