Lär känna dig själv och andra genom DiSC

”Om människor som inte förstår varandra åtminstone förstår att de inte förstår varandra, då förstår de varandra bättre än när de - utan att förstå varandra - inte ens förstår att de inte förstår varandra”

DiSC Ledarskapsprofil

En utvecklingsprocess i DiSC-ledarskapsprofil innebär en mängd möjligheter för att arbeta vidare med sitt ledarskap. Vad är min personliga ledarstil och hur reagerar jag på andra? Hur ser vår chefsgrupp ut och vad har vi för styrkor, utmaningar? Vilka drivkrafter har mina medarbetare och vad behöver jag göra för att skapa en effektiv kommunikation med dem?

Med kunskapsöverföring kring förtroendeskapande och beteenden varvat med praktisk träning med case från deltagarnas verklighet skapar den här processen många aha-upplevelser och ett förändrat förhållningssätt till andra människor.

DiSC-analysen kan ligga som grund under en hel utvecklingsprocess eller användas som ett verktyg under en av våra moduler för ökad självinsikt och utökad verktygslåda för att effektivisera sin kommunikation.

Exempel på innehåll

  • Grupputveckling/Teambuilding
  • Coachning
  • Konflikthantering
  • Ledarskap
  • Försäljning
  • Service
  • Rekrytering

Nej du är inte röd, gul, grön eller blå

Huruvida din personlighetstyp är röd, grön, blå eller gul har varit ett omdiskuterat ämne det senaste året, och i takt med att fler personer lär sig om metoden uppstår även en del missuppfattningar och frågetecken och därmed en del kritik mot DiSC. Nu är det därmed på tiden att vi får ta del av Karolinas spaning inom detta och reda ut några frågetecken!